Rent a car - Kamen Cars - No1 Фирма за отдаване на коли под наем.

КАК ДА НАЕМЕМ АВТОМОБИЛ

Изисквания към клиентите:

1. Правила при наемане:
1.1 При желание за предварителна резервация на автомобил от страна на клиента, то същата може да бъде активирана единствено срещу капаро.
1.2 Наемателите трябва да са навършили пълнолетие, да притежават редовни лични документи и шофьорска книжка. Само вписаните и упълномощени чрез договора за наем лица имат право да управляват наетия автомобил.
1.3 Наемната цена на автомобила се заплаща предварително, съвместно с депозит, определящ се от вида на избрания автомобил и мястото му за ползване (България или чужбина).
1.4 Всеки нает от нас автомобил подлежи на снимков материал и изготвяне на индивидуален приемо-предавателен протокол непосредствено преди наемането от страна на клиента.

2.Място за наемане и връщане:
- Автомобилите се наемат и връщат в офиса на фирма "Камен - Карс" ООД.
- По предварителна заявка на клиента автомобилите могат да бъдат доставени и върнати във всяка точка на страната. (Заплаща се предварително еднократна такса за услугата).

3.Начин на плащане:
- Пълната наемна цена на автомобила се заплаща при сключване на договора (като се приспада капарото, ако има такова).
- Възможност за плащане на наемната цена в брой или чрез ПОС терминал.
- Цената за депозита (допълнителната гаранция) се заплаща в брой. При връщане на автомобила от страна на клиента в състоянието, в което го е наел, депозитът (допълнителната гаранция) му се възстановява в пълен размер.

4.Наемане за чужбина:
- Нашите клиенти могат да излизат от страната с наетия от тях автомобил. В този случай фирмата трябва да бъде уведомена и да се подпише допълнителен анекс между фирма  "Камен - Карс" ООД и клиента, като е нужно същият да заплати депозит (допълнителна гаранция) в троен размер.
- Фирма "Камен - Карс" ООД изготвя всички необходими документи за възможността на клиента да напусне страната с наетия от фирмата автомобил.
 
5.Договор за наемане на автомобил:
- По-долу може да се запознаете с нашия договор, като щракнете на стрелката за сваляне.